Dwi’n Ddylunydd Brand yn gweithio i Sky Creative yn Llundain. 
Anfonwch ebost os hoffech chi weithio gyda mi ar brosiect.


I'm a Brand Designer working for Sky Creative in London.
Drop me an email if you'd like to work together on a project.

Disgyblaethau / Disciplines
- Brandio / Branding
- Teledu / Broadcast
- Mudiant / Motion
- Digidol / Digital
- Golygyddol / Editorial
- Pecynnu / Packaging
- Creu Ffurfdeip / Typeface Creation
- Gwefannau / Websites
Dan sylw / Featured